Kaj se dogaja?

Objave uredništva portala mlad.si

V skupini: Nacionalno
Všečno: (0)
Datum objave: 01 Apr. 2022

Evropska mladinska konferenca v Strasbourgu

V januarju se je Eva Kotnik, Vodja področja za mladinske politike in razvoj podeželja Zveze slovenske podeželske mladine, kot ambasadorka EU mladinskega dialoga, virtualno udeležila Evropske mladinske konference (EMK) in Neformalnega srečanja ministrov za izobraževanje in mladino (NSM), ki bi sicer moralo potekati v Strasbourgu v Franciji.

Kaj je mladinski dialog? Mladinski dialog je evropski mehanizem, ki omogoča skupno razmišljanje in posvetovanje med mladimi in odločevalci o mladinskih politikah na lokalni, regionalni in evropski ravni. Poteka v 18-mesečnih ciklih, ki sovpadajo z predsedovanji držav Svetu EU, tema 9. cikla pa bo Skupaj za trajnostno in vključujočo Evropo.  Na Mladinskem svetu Slovenije (MSS) so vzpostavili ekipo ambasadorjev evropskega mladinskega dialoga. Gre za skupino mladih, ki se bo udeležila treh Evropskih mladinskih konferenc 9. cikla (v Franciji, na Češkem in na Švedskem). Ambasadorji se bodo v tem času udeleževali tudi nacionalnih in regionalnih posvetov med mladimi in odločevalci  ter  izkušnje o svoji udeležbi na evropskih konferencah in slovenskih posvetih ter znanje o poteku 9. cikla delili na družabnih omrežjih.

Čeprav je bila uradna otvoritev EMK šele v ponedeljek 24. januarja, je dan prej že bila interaktivna spletna delavnica »Climate Fresk«.  Delavnica je predstavljala nek tematski uvod v 9.  cikel, saj so se pogovarjali o podnebnih spremembah s poudarkom na vzročno-posledičnih odnosih, ki so z njimi povezani.

V ponedeljek (24. 1. 2022) so dan začeli z uradno otvoritvijo EMK, nato pa so mladi delegati iz držav članic sodelovali pri različnih delavnicah, ki so se tematsko navezovale cilje 9. cikla. Sama se je udeležila delavnice »Podeželska mladina za zeleno, vključujočo in trajnostno Evropo«. Tu so se pogovarjali predvsem o tem kako mladi s podeželja vidijo globalne spremembe in kako lahko prispevajo k izboljšanju stanja. Mladi želijo, da se poveča možnost rabe električne energije iz trajnostnih virov, ter da se spodbuja samooskrbnost (gospodinjstva, kmetije, drugi) in rabo ekoloških in/ali recikliranih gradbenih in drugih materialov. Pomembno je, da delamo na  informiranju širše javnosti (še posebej mladih) o tem kako lahko že z minimalnimi spremembami doprinesejo k bolj zeleni prihodnosti.  Izsledke delavnice je grafično odlično prikazala Iris Maertens. 

V popoldanskem delu je 15 finalistov predstavilo svoje projekte (»Young and Eco-committed projects«). Projekti, ki so jih pripravile skupine mladih Evropejcev starih od 18 do 30 let, so bili polni novih, družbeno koristnih idej za boj proti (in prilagajanju) podnebnim spremembam, promocijo krožnega gospodarstva,  za upravljanje z naravnimi viri in odpadki ter izobraževanje ljudi o trajnostnem razvoju.

V torek, 25.1.2022, je sodelovala v delavnici na temo »Aktivacija in opolnomočenje«. Njihova ekipa je imela zelo zanimivo konstruktivno debato z odločevalci (sodelovala sta:  Biliana Sirakova, evropska koordinatorka za mladino ter Tobias Adolfsson, predstavnik švedskega ministrstva za kulturo) o perečih problemih oziroma izzivih s katerimi se soočajo mladi. Pogovarjali so se predvsem o pomanjkljivi dostopnosti ter nezadostni vključujočnosti mehanizmov za participacijo mladih in financiranja le-teh kot sredstev za enakomerno in pravično zastopanje mladih in vključevanje v odločevalske procese tako na lokalni, kot tudi državni in evropski ravni. Mladi delegati poznajo različne že obstoječe mehanizme, ki delujejo za in z mladimi, hkrati pa se zavedajo da se teh možnosti in priložnosti velika večina mladih in tudi splošna javnost ne zaveda. Te mehanizme je treba približati mladim. Zakaj? Ker se bodo mladi le tako počutili dovolj motivirane in opolnomočene, da se vključijo v zagovorniške in druge podobne aktivnosti na lokalni ravni. Delovanje na lokalni ravni pa pozitivno vpliva tudi na motivacijo mladih za participacijo na ostalih določevalskih ravneh. Dobro informirani, motivirani in aktivni mladi tako postanejo nosilci družbenih in političnih sprememb. S tem ko mladi postanejo del sprememb, vidijo in izkusijo rezultate na lastni koži še dodatno poveča njihovo motivacijo za civilno in politično udejstvovanje.

V sredo, 26. 1. 2022 se je evropska mladinska konferenca zaključila s predstavitvijo povzetkov sredinih delavnic. Skupaj z Nielsom, mladinskim delegatom iz Luksemburga, sta predstavila delo s področja aktivacije in opolnomočenja mladih. Govorila sta o tem kako predstavniki mladih povezujejo mladino z vizijo Evropske Unije in si prizadevajo za ustvarjanje priložnosti za njihovo aktivno participacijo v ustvarjanju le-te.  Samo opolnomočenje in informiranje mladih torej ni dovolj. Zato sta izpostavila tudi pomen ustvarjanja priložnosti za aktivno participacijo mladih pri odločitvah, ki ne zadevajo le njihove temveč tudi prihodnje generacije. Pomembno je torej, da so mladi vključeni v demokratične odločevalske procese na vseh nivojih (od lokalnega do mednarodnega) in da ne gre le za “podeljevanje žetonov” (ang. tokenism), torej informiranje, posvetovanje in vplivanje le nekaj izbrancev. Trenutno veljavni mehanizmi mladim namreč omogočajo le svetovanje, pri čemer so vse odločitve še vedno v rokah tistih, ki so nosilci moči. Zato sta z Nielsom izpostavila tudi potrebo po optimizaciji že obstoječih mehanizmov participacije in se zavzela za povečanje njihove dostopnosti in vključujočnosti, da bi tako lahko spodbujali raznolikost in enakopravne priložnosti za vse.  Da bi vse to lahko uresničili je ključno skupno delovanje vseh, tako (izvoljenih) predstavnikov kot tudi ostalih državljanov in mladih. Skupaj moramo braniti skupne vrednote, človekove pravice in pravne države.

Dan po zaključku EMK (27.1.2022) je sodelovala tudi na neformalnem srečanju ministrov in ministric pristojnih za izobraževanje in mladino v okviru francoskega predsedovanja Svetu Evropske unije. Osrednja tema razprave je bila vloga mladih Evropejcev pri premagovanju izzivov, ki jih za Evropsko unijo prinašajo posledice pandemije Covid-19, zeleni in digitalni prehod ter družbene neenakosti.  Vsako državo članico EU sta predstavljala po en minister oz. ministrica ter en mladinski delegat oz. delegatka, ki sta pripravila krajši govor. Slovenijo sva zastopali torej dr. Simona Kustec, Ministrica za izobraževanje, znanost in šport ter Eva Kotnik.  V svojem govoru se je dotaknila predvsem pomena optimizacije že obsotječih odločevalskih mehanizmov in opozorila na ključnost lokalne odločevalske ravni. Nujno je, da delujemo lokalno, saj s tem podpiramo mlade, da prepoznajo stvari, ki jih zadevajo in da se čutijo motivrane in zmožne ukrepati.  To je še posebej pomembno za mlade s podeželja, ki so pogosto potisnjeni na periferijo odločevalskih procesov. Kadar mladi vidijo in izkusijo rezultate lastnega delovanja to še dodatno poveča njihovo motivacijo za participacijo na drugih odločevalskih ravneh. Govor je zaključila z mislijo, da moramo mladi biti prepoznani kot enakovredni nosilci razvoja, saj so le-ti dokazano pomemben vir inovacij in izboljšav.

Vir: Zveza slovenske podeželske mladine

Trenutno ni komentarjev...

Komentirajte

54979

Omejitev znakov 740

O portalu mlad.si             

Portal je namenjen vsem mladim v Republiki Sloveniji ter vsem tistim, ki se z mladimi ukvarjate. Na portalu najdete vse potrebne informacije o mladih in za mlade, vključno  z vsemi priložnostmi, ki se mladim ponujajo izven procesa izobraževanja in prvih delovnih izkušenj. Portal vsebinsko povezujejo tri glavne vstopne točke oz rubrike, ki smiselno tvorijo življenski ciklus mladih, njiove potrebe in želje po aktivnem preživljanju prostega časa in soočanju z izzivi v obdobju med 15. in 29. letom.
Kontakt:
Urad RS za mladino
Masarykova 16, 1000 Ljubljana
T: (01) 478 46 76, E: gp-ursm.mizs(at)gov.si
Urad RS za mladino