Kaj se dogaja?

Objave uredništva portala mlad.si

V skupini: Nacionalno
Všečno: (0)
Datum objave: 17 Sep. 2021

KAJ 8. CIKEL MLADINSKEGA DIALOGA POMENI ZA MLADE

“Mladi so še vedno premalo zastopani v procesih odločanja, ki zadevajo njih same,” opozarjajo v zaključnem dokumentu 8. cikla mladinskega dialoga.

Mladinski svet Slovenije je v okviru priprav na predsedovanje Slovenije Svetu EU v začetku leta na srednjih šolah organiziral delavnice, na katerih so preko metod neformalnega izobraževanja mlade spodbujali, da prispevajo svoje mnenje, izvedli pa so tudi on-line anketo in organizirali lokalne dogodke, kjer so mladi imeli možnost prispevati svoja priporočila in mnenja o prostorih za mlade in o participaciji mladih. 

V okviru 8. cikla mladinskega dialoga so za mlade so organizirali 6 lokalnih dogodov, kjer so v sodelovanju z lokalnimi odločevalci iskali načine, kako povečati participacijo mladih v družbi in na kakšen način zagotoviti prostore za mlade. Na teh dogodkih je sodelovalo približno 60 mladih, ki so jih vprašali, kaj bi bilo po njihovem mnenju potrebno storiti, da bi vsi mladi imeli enake možnosti za participacijo in kakšno infrastrukturo za to potrebujejo. Na dogodku so bili prisotni tudi lokalni odločevalci, ki so podali mnenje na predlagane ukrepe. 

Skozi 8. cikel mladinskega dialoga so tako prišli do različnih zaključkov, kako mlade spodbuditi k politični participaciji, ki je tudi osrednja tema predsedovanja Slovenije Svetu EU.

Ugotovili so, da bi morale politične stranke v svoje programe prioritetno uvesti področja, ki naslavljajo mlade in jim ob tem omogočiti aktivno vključevanje v notranje procese odločanja (npr. okrepljena vloga podmladka stranke, »mladinske kvote« pri volitvah v organe strank, poglobljena razprava o mladinskih temah, vzpostavitev dialoga med mladimi in starejšimi člani stranke, vključevanje mladih v ožji volilni štab,...). 

V povezavi s tem so si zastavili cilj, ki stremi k zagotavljanju enakega dostopa do vsakodnevnega odločanja za vse mlade iz različnih okolij. 

V dialogu so se strinjali, da bi občine morale v večji meri vključevati mlade v procese odločanja, še posebej pri sprejemanju predpisov, ki zadevajo njih same, to pa je potrebno storiti preko mladim prijaznih kanalov (e-participacija, družbena omrežja, etc.) in jih s povratno informacijo obveščati o učinkih njihove participacije. 

Mreža MaMa, ki s projekti mladinskega dialoga, podprtih s strani Erasmus+ Mladi v akciji, izvaja proces mladinskega dialoga na lokalni ni nacionalni ravni, prav tako prispeva h ključnim ciljem mladinskega dialoga, hkrati pa mlade spodbuja k politični participaciji in ob tem zasleduje osrednjo temo predsedovanja Slovenije Svetu EU: Prostor in participacija za vse.  Ključni poudarki zadnjega cikla, v katerega so vključili 500 mladih iz vse Slovenije, kažejo, da si mladi želijo več dialoga z odločevalci,  več urbane športne in kulturne infrastrukture v obliki lokalnih mladinskih prostorov. Želijo si tudi več kakovostnega informiranja in delavnic neformalnega izobraževanja in podpore na področju reševanja duševnih stisk. 

Čas predsedovanja Slovenije Svetu EU predstavlja priložnost tudi za spodbujanje političnih strank k usmerjenim kampanjam, ki bi še posebej nagovarjale mlade iz ranljivih, depriviligiranih ali celo diskriminiranih skupin, s katerimi bi skupaj sooblikovali rešitve.

Zaključki 8. cikla mladinskega dialoga nagovarjajo, da bi se za vse mlade v vseh srednje velikih občinah morali vzpostaviti tudi prostori v obliki mladinskih centrov, za katere je pomembno, da so oblikovani in zasnovani s strani mladih, saj ti najbolje poznajo in razumejo svoje potrebe in potrebe vrstnikov. Pomembno je, da se znotraj teh vključujočih, odprtih, avtonomnih in varnih prostorov, dostopnih vsem mladim, izvajajo aktivnosti, ki bodo mlade tja privabile, prav tako pa jim mora biti nujena podpora za samostojno izvajanje aktivnosti. 

Ob tem je pomembno poudariti, da so poleg fizičnih prostorov za mlade pomembni tudi virtualni prostori, ki mladim omogočajo lahek dostop do informacij, storitev in priložnosti za participacijo.

“V mladinskem delu je potrebno voditi odprt dialog in mlade spodbujati, da izrazijo svoje potrebe in želje ter skozi mladinski dialog spodbujati kritično miselnost,” so zapisali v zaključkih 8. cikla mladinskega dialoga in ob tem poudarili pomembnost politične participacije mladih, za katero si Slovenija v času predsedovanja Svetu EU še posebej prizadeva.

Vir: Uredništvo mlad.si

Trenutno ni komentarjev...

Komentirajte

87472

Omejitev znakov 740

O portalu mlad.si             

Portal je namenjen vsem mladim v Republiki Sloveniji ter vsem tistim, ki se z mladimi ukvarjate. Na portalu najdete vse potrebne informacije o mladih in za mlade, vključno  z vsemi priložnostmi, ki se mladim ponujajo izven procesa izobraževanja in prvih delovnih izkušenj. Portal vsebinsko povezujejo tri glavne vstopne točke oz rubrike, ki smiselno tvorijo življenski ciklus mladih, njiove potrebe in želje po aktivnem preživljanju prostega časa in soočanju z izzivi v obdobju med 15. in 29. letom.
Kontakt:
Urad RS za mladino
Masarykova 16, 1000 Ljubljana
T: (01) 478 46 76, E: gp-ursm.mizs(at)gov.si
Urad RS za mladino