Kaj se dogaja?

Objave uredništva portala mlad.si

V skupini: Nacionalno
Všečno: (0)
Datum objave: 12 Aug. 2022

Medgeneracijska koalicija Slovenije na srečanju s predsednikom Vlade RS

Članice Medgeneracijske koalicije Slovenije so se v četrtek, 11. avgusta 2022, sestale s predsednikom vlade RS. Na sestanku so želele izpostaviti, da imajo mladi in starejši nekatere skupne izzive, ki se lahko rešujejo v preseku teh dveh generacij.

Mladinski svet Slovenije je izpostavil več tematik, med drugim prekarizacijo mladih ter ob tem pričakovanje po večjem inšpekcijskem nadzoru, ob tem so se zavzeli za ureditev platformnega dela in dela od doma. V sklopu stanovanjske problematike so izpostavili, da se ta širi iz večjih mest v manj poseljena naselja ter da je zato ključna izpolnitev predvolilne zaveze k gradnji 20.000 javnih neprofitnih stanovanj v večjih mestih, kasneje pa sistemska zagotovitev financiranja v višini 0.4% BDP letno za gradnjo in obnovo le-teh. Ob tem pa se ne sme pozabiti na manj naseljene kraje ter tam zagotoviti pomoč pri obnovi in gradnji nepremičnin posameznikom v manj poseljenih območjih. Na področju duševnega zdravja so izpostavili velik porast duševnih stisk mladih ter neprimernost urejenosti psihološke dejavnosti, nujnost dodatnega financiranja specializacij za klinične psihologe ter usposabljanje iz 1. psihološke pomoči in zaznav duševnih težav za učitelje in mladinske delavce. Izpostavili so tudi zahteve po ureditvi delovanja Sveta vlade RS za mladino, saj do sedaj niso bili deležni dovoljšnje mere obiskov s strani ministrov, ki so člani sveta, ter upoštevanja mladinskih predstavnikov kot enakovrednih članov sveta. Prav tako pa so izrazili pričakovanje, da bo znotraj sveta pripravljen nov Nacionalni program za mladino, ki bo ambiciozen, bo celostno zajemal vse izzive mladih in ne zgolj izbranih tematik, saj lahko le na ta način sledi stanju mladih in ga evalvira. Še posebej pa je bilo za MSS pomembno, da so predsednika vlade seznanili, da se jim po predlogu zakona o vladi zdi neprimerno, da bi Urad RS za mladino spadal pod ministrstvo, ki bo urejalo vzgojo in izobraževanje, do vključno srednješolskega izobraževanja, saj bi to pomenilo, da je URSM uvrščen pod ministrstvo, ki zajema večinoma osebe do 18. leta. Predsednik vlade pa se je na tem mestu strinjal z MSS, da urad uvrstijo pod bodoče Ministrstvo za solidarno prihodnost.

Študentska organizacija je predstavila problematiko pomanjkanja postelj v študentskih domovih v  Ljubljani in v Slovenski Istri ter nujnost dviga višine subvencije za bivanje. Subvencija je ostala na enaki ravni kljub dvigu stanarin zaradi splošnega dviga cen. Predstavili so ključne spremembe, ki jih je uvedel Zakon za urejanje položaja študentov (ZUPŠ-1). Osredotočili so se predvsem na dvig štipendij in dvig subvencije za študentsko prehrano, kjer so opozorili, da je visoka inflacija te dvige skoraj izničila in je potrebno razmisliti o dodatnem usklajevanju. Velik poudarek je bil namenjen problematiki duševnega zdravja pri mladih. Predlagali so ukrepe na tem področju, ki bi bili namenjeni preventivi in hitrejšemu odkrivanju duševnih težav med študenti. Predsedniku vlade in vladi so se zahvalili za hitro in učinkovito sodelovanje in urgiranje pri težavah z izplačili COVID dodatkov za študente in dijake, ki so pomagali v epidemiji, ter za hiter in pozitiven odziv na Poziv k zagotovitvi brezplačnih menstrualnih higienskih pripomočkov v sanitarijah izobraževalnih ustanov in v drugih javnih objektih. Izrazili so še svoja pričakovanja, da bo pri vseh ključnih vprašanjih in študentskih ter mladinskih problematikah sodelovanje ostalo na tej ravni.

Zveza društev upokojencev je na sestanku izpostavila redno in izredno uskladitev pokojnin glede na draginjo ter premalo posvečanja starejšim v koalicijski pogodbi. Izrazili so nujnost spoštovanja sistemske zakonodaje pri izplačilu letnega dodatka, se zavzeli za spremembe Zakona o dolgotrajni oskrbi, glede na povečanje zanimanja pa so predlagali tudi povišanje sredstev za E-oskrbo. Predsednika vlade so seznanili s težavami z Zakonom o spodbujanju digitalne vključenosti, saj je trenutno sredstev dovolj zgolj za izobraževanje 5000 posameznikov. Med drugim so predlagali ustanovitev Urada za starejše ter vključitev ZDUS v ESS.

Dijaška organizacija Slovenije je na sestanku predsedniku vlade predstavila problematike in rešitve, ki so jih na IV. redni seji izpostavili poslanci Parlamenta Dijaške organizacije Slovenije. DOS je na sestanku posebej izpostavil težave s področij štipendiranja in duševnega zdravja. Poleg tega je DOS poudaril problematike šolskega sistema in digitalizacije ter naslovil izzive povezane z zelenim prebojem in ureditvijo javnega potniškega prometa v Sloveniji. V Dijaški organizaciji Slovenije pozdravljajo odziv predsednika vlade na pobudo DOS glede reševanja štipendijske problematike ter pozitivno mnenje glede uvedbe preverbe duševnega stanja znotraj obveznih sistematskih pregledov v osnovnih in srednjih šolah.

Marike Grubar, predsednica MEKOS in ŠOS: “Na današnjem srečanju smo predstavili nekatere izmed ključnih študentskih in mladinskih problematik. Od Predsednika Vlade RS, Roberta Goloba, smo prejeli zagotovilo za hitro urejanje problematike nezdružljivosti Državne in Zoisove štipendije. Veseli nas, da se zaveda tudi problematike duševnega zdravja in pomanjkanja bivanjskih enot za študente in ostale mlade. Tudi na tem področju se nadejamo dobrega sodelovanja ter jasnih in dosegljivih kratkoročnih in dolgoročnih rešitev.”

Simon Trussevich, predsednik DOS: “ Lahko rečem, da smo s sestankom zadovoljni, saj je bilo dorečenih kar nekaj konkretnih vsebin, ki jih bomo v prihodnjem obdobju premikali. Posebni poudarek smo namenili Državnim in Zoisovim štipendijam. Pri tem smo se zavezali, da se bomo v bližnji prihodnosti kot DOS in ŠOS zavzemali za postopno zviševanje oziroma uskladitev omenjenih štipendij ter hkrati tudi njihovega združevanja. Velika pozornost je bila namenjena tudi digitalizaciji v šolskem sistemu in javni upravi. Prav tako smo poudarili, da moramo še večjo pozornost nameniti obšolskim dejavnostim dijakov in neformalnemu znanju, ki bi ju bilo potrebno vključiti v nabor kompetenc, ki bi lahko bile upoštevane kot dodaten kriterij pri vpisu na fakultete."

Miha Zupančič, predsednik MSS: “Pozdravljam vzpostavitev dialoga s predsednikom vlade in veseli me, da je PV konstruktivno pokomentiral predloge in zahteve Mladinskega sveta Slovenije. Zadovoljen sem tudi z uvrstitvijo Urada za mladino pod Ministrstvo za solidarno prihodnost ob sprejetju novega zakona o vladi.  Postavili smo si prioritete problematik, ki skrbijo mlade, ker se zavedamo, da se vseh problematik naenkrat ne da rešiti in za to cenimo operativnost nad obljubami. Upamo, da to ne bo zadnji sestanek in bo operativno sodelovanje z vlado teklo naprej.

Vir: MSS

Trenutno ni komentarjev...

Komentirajte

45720

Omejitev znakov 740

O portalu mlad.si             

Portal je namenjen vsem mladim v Republiki Sloveniji ter vsem tistim, ki se z mladimi ukvarjate. Na portalu najdete vse potrebne informacije o mladih in za mlade, vključno  z vsemi priložnostmi, ki se mladim ponujajo izven procesa izobraževanja in prvih delovnih izkušenj. Portal vsebinsko povezujejo tri glavne vstopne točke oz rubrike, ki smiselno tvorijo življenski ciklus mladih, njiove potrebe in želje po aktivnem preživljanju prostega časa in soočanju z izzivi v obdobju med 15. in 29. letom.
Kontakt:
Urad RS za mladino
Masarykova 16, 1000 Ljubljana
T: (01) 478 46 76, E: gp-ursm.mizs(at)gov.si
Urad RS za mladino