Kaj se dogaja?

Objave uredništva portala mlad.si

V skupini: Nacionalno
Všečno: (0)
Datum objave: 07 Oct. 2021

Poziv za priključitev v Bazen trenerjev Mladinskega Sveta Slovenije

Mladinski svet Slovenije vabi vse zainteresirane mladinske trenerje, ki imajo izkušnje z mladinskim delom in neformalnim izobraževanjem, k prijavi.

Pogoji za priključitev v članstvo Bazena trenerjev MSS

 • starost od vključno 21 do vključno 35 let,
 • poznavanje delovanja mladinskega sektorja,
 • izkušnje z vodenjem skupin mladih,
 • izkušnje z neformalnim izobraževanjem,
 • udeležba na MSS-jevem usposabljanju za trenerje v mladinskem delu ali drugem primerljivem usposabljanju (prijavitelj priloži dokazilo o opravljenem usposabljanju za trenerje v okviru vsaj 30 ur).

Opis bazena trenerjev MSS

Bazen trenerjev MSS je avtonomna struktura Mladinskega sveta Slovenije, ki združuje trenerje z znanji in izkušnjami s področja mladinskega dela, mladinskih politik in neformalnega izobraževanja. Člani Bazena trenerjev MSS skrbijo za razvoj in izvajanje neformalnih izobraževanj v okviru MSS ali organizacij članic MSS, pripravljajo gradiva, ter fasilitirajo in moderirajo aktivnosti kot so dogodki, konference in posveti. 

Trenerji

Mladinski trenerji delujejo v polju neformalnega izobraževanja in imajo v mladinskih organizacijah ter širše pomembno vlogo posrednika ključnih znanj in kompetenc za povečevanje avtonomije mladih ter izboljšanja položaja mladih. 

Trener nastopa v eni ali več naslednjih vlog:

 • načrtovalec, voditelj in izvajalec usposabljanj, 
 • trener veščin, 
 • fasilitator učnih procesov, 
 • strateg, 
 • avtor gradiv in didaktičnih pripomočkov, 
 • organizator srečanj mladinskih voditeljev,
 • moderator, 
 • svetovalec, 
 • mentor, 
 • coach.

Vsebinska področja delovanja

Teme oz. vsebinska področja, znotraj katerih delujejo trenerji Bazena trenerjev MSS so:

 • mladinsko delo,
 • mladinske politike (na vseh nivojih),
 • mladinsko organiziranje,
 • avtonomija mladih,
 • participacija in aktivno državljanstvo mladih, 
 • mladinski dialog EU,
 • trajnostni razvoj in okoljevarstvo,
 • zdravje mladih,
 • sovražni govor in človekove pravice,
 • duševno zdravje mladih,
 • zaposlovanje mladih,
 • stanovanjska problematika mladih,
 • informiranje mladih,
 • izobraževanje mladih,
 • projektno načrtovanje,
 • socialna izključenost in mladi z manj priložnostmi,
 • medkulturni dialog,
 • prostovoljstvo,
 • komuniciranje in odnosi z javnostmi,
 • mednarodno mladinsko delo,
 • povezovanje z zamejskimi mladinskimi organizacijami,
 • digitalno mladinsko delo.

Profil trenerja

Trener v Bazenu trenerjev MSS ima naslednje lastnosti in sposobnosti:

 • komunikacijske spretnosti,
 • veščine aktivnega poslušanja,
 • znanja in strokovne kompetence na določenih izbranih področjih,
 • poznavanje veščin neformalnega izobraževanja,
 • sposobnost samostojne priprave, načrtovanja in izvajanja aktivnosti kot so usposabljanja in delavnice,
 • vodenje dogodkov kot so posveti in konference,
 • fasilitacija in moderiranje dogodkov,
 • zmožnost skupinskega dela in delovanja znotraj interdisciplinarnih timov,
 • opolnomočenje posameznikov in skupin,
 • sposobnost kritične presoje in refleksije,
 • izvajanje evalvacij,
 • veselje do dela z ljudmi,
 • sposobnost sprejemanja različnosti in soočanje s predsodki.

Odgovornosti trenerja

Od trenerjev v Bazenu MSS se pričakuje, da dosledno spoštujejo in upoštevajo naslednje dolžnosti:

 • udeležba na koordinacijskih srečanjih trenerjev Bazena trenerjev MSS,
 • upoštevanje pravil in določil naročnika aktivnosti in izvedba v skladu z dogovori,
 • udeležba na pripravljalnih sestankih pred izvedbo aktivnosti,
 • temeljita seznanitev s tematiko na posamezni aktivnosti,
 • posredovanje vseh podatkov za urejanje dokumentacije z naročnikom,
 • posredovanje seznama vseh potrebnih materialov, ki so potrebni za izvedbo aktivnosti in prevzem materialov na sedežu MSS,
 • priprava vsebinskega poročila po izvedeni aktivnosti,
 • upoštevanje časovnih rokov v primeru prevzema materialov in poročanja,
 • poznavanje in zastopanje uradnih stališč Mladinskega sveta Slovenije,
 • skrb za prepoznavnost in promocijska zastopanost naročnika na aktivnosti,
 • prepoved uporabe psihoaktivnih substanc v času izvajanja aktivnosti,
 • obveščanje naročnika o vseh nepredvidljivih situacijah, ki se tičejo naročnika, tekom priprave ali izvajanja aktivnosti.

Obveznosti MSS in plačilo

Mladinski svet Slovenije za člane Bazena trenerjev MSS zagotavlja naslednje pogoje:

 • skrb za povezovanje in strokovni razvoj trenerjev,
 • organiziranje rednih koordinacijskih srečanj,
 • priprava in zagotavljanje materialov potrebnih za izvedbo aktivnosti,
 • priprava dokumentov potrebnih za izplačilo,
 • plačilo izvedenih aktivnosti, 
 • pravočasno informiranje o aktualnih pozivih,
 • pravočasno obveščanje o spremembah in odpovedih aktivnosti.

Okvirna višina plačil za izvedene aktivnosti:

1. Izvedba

Osnovna urna postavka za vodenje aktivnosti je 40€ bruto za 60 minut, vključno do zaključene 5. ure. Polna dnevna postavka (kadar izvajanje traja več kot 5h) je 200€ bruto.

Priprava na aktivnost je vključena v navedeni znesek in predstavlja 20% le tega. Ta delež je izplačan tudi v primeru, da MSS odpove izvedbo. Za izplačilo priprave se mora trener udeležiti sestanka z naročnikom in oddati makro načrt.

Postavka vodje trenerjev je 125% postavke.

Postavka trenerjev pripravnikov je 50% postavke (razen za MSS-jevo usposabljanje za trenerje in za menedžerje, kjer je postavka 25%).

2. Potni stroški in ostalo

Trenerju se povrnejo potni stroški za prevoz na kraj izvajanja aktivnosti z njegovega stalnega prebivališča ter nazaj, do kraja njegovega stalnega prebivališča, v višini 0,25 EUR/km bruto.

Prijava

Vabljeni k prijavi vsi, ki menite, da ustrezate profilu trenerja MSS in izpolnjujete pogoje za pridobitev statusa. Prijavite se lahko z izpolnjenim elektronskim obrazcem do nedelje, 31. oktobra 2021. Prijavnice bo komisija MSS pregledala do petka, 11. novembra 2021. Po pregledu prijavnic boste kandidati in kandidatke, ki boste po presoji komisije MSS sprejeti v drugi krog, vabljeni na preverjanje za priključitev Bazenu trenerjev MSS, ki bo potekalo 23. novembra. Lokacijo in nadaljne informacije sporočimo naknadno.

Za dodatne informacije so vam na voljo na sara-sirnik@mss.si.

Razpisna dokumentacija je na voljo na povezavi.

Vir: MSS

Trenutno ni komentarjev...

Komentirajte

87958

Omejitev znakov 740

O portalu mlad.si             

Portal je namenjen vsem mladim v Republiki Sloveniji ter vsem tistim, ki se z mladimi ukvarjate. Na portalu najdete vse potrebne informacije o mladih in za mlade, vključno  z vsemi priložnostmi, ki se mladim ponujajo izven procesa izobraževanja in prvih delovnih izkušenj. Portal vsebinsko povezujejo tri glavne vstopne točke oz rubrike, ki smiselno tvorijo življenski ciklus mladih, njiove potrebe in želje po aktivnem preživljanju prostega časa in soočanju z izzivi v obdobju med 15. in 29. letom.
Kontakt:
Urad RS za mladino
Masarykova 16, 1000 Ljubljana
T: (01) 478 46 76, E: gp-ursm.mizs(at)gov.si
Urad RS za mladino