Kaj se dogaja?

Objave uredništva portala mlad.si

V skupini: Nacionalno
Všečno: (0)
Datum objave: 06 Sep. 2021

SEDMA GENERACIJA PREJEMNIKOV ZLATIH PRIZNANJ MEPI ZAKLJUČILA PROGRAM OSEBNEGA RAZVOJA

Na Gimnaziji Celje Center so danes predstavniki Zavoda MEPI in partnerskih organizacij predstavili pomemben mejnik v razvoju programa Mednarodnega priznanja za mlade MEPI. Po 24 letih izvajanja programa MEPI v Sloveniji je program zakljuila sedma generacija prejemnikov zlatih priznanj. Zlato priznanje si je z veletnim prizadevanjem prisluilo 153 mladih, najveiz Gorenjske (96) in Savinjske regije (27). Program je po veletnih prizadevanjih postal vseslovenski, saj vkljuuje tevilne regije, hkrati se tevilno krepijo generacije mladih udeleencev, prav tako pa narašča tudi tevilo podpornih organizacij (ol, nevladnih organizacij, lokalnih skupnosti).

Mednarodno priznanje za mlade MEPI je svetovno priznan program osebnega razvoja mladih, ki mladim med 14. in 25. letom starosti, omogoa, da z aktivno udelebo na razlinih podrojih odkrijejo, razvijejo in uresniijo svoje potenciale. Program, ki ga na globalni ravni izvaja vekot 130 drav, mlade opremi z znanji, veščinami in osebnostno-socialnimi kvalitetami, ki jih znotraj formalne izobrazbe pridobijo v manji meri.

Program MEPI ima 3 stopnje – bronasto, srebrno in zlato, in 4 podroja, ki mlade spodbujajo k aktivnemu preivljanju prostega asa (rekreativni port, veščine, prostovoljstvo, pustolovske odprave in dodatno podroje na zlati stopnji – projekt Neznani prijatelj). Koncept temelji na izkustvenem uenju in vsakemu posamezniku prilagojenem programu dejavnosti v prostem asu. Mladi se tako uijo neposredno iz lastnih izkuenj. Iz irokega nabora aktivnosti si vsak posameznik oblikuje program, odrasli pa jim nudijo oporo in svetovanje ter posebna znanja.Skladno z naelom netekmovalnosti vsak udeleenec programa MEPI tekmuje le sam s sabo in s svojimi cilji. Merilo za pridobitev priznanja MEPI tako temelji na izboljanju znanj ali sposobnosti udeleenca glede na njegove individualne cilje.

Program MEPI se izvaja v nevladnih organizacijah, mladinskih centrih, osnovnih in srednjih olah, vzgojno-izobraevalnih zavodih, mladinskih domovih in podjetjih. Med uinki programa velja izpostaviti krepitev zavedanja mladih o pomenu varstva okolja, krepitev enakosti med spoloma, zmanjevanje stopnje nasilja, izboljevanje unega uspeha, krepitev zaposljivosti mladih, vejo participacijo mladih v civilni drubi in krepitev zdravja.

V soboto 4. septembra 2021 Zavod MEPI organizira slavnostno podelitev zlatih priznanj MEPI 2021, ki bo potekala na Starem gradu v Celju. Gre za podelitev zlatih priznanj ob zakljuku programa za 7. generacijo »zlatnikov« v Sloveniji. Letonji prejemniki zlatih priznanj (»zlatniki«) prihajajo iz 19 izvajalskih organizacij: olski center Kranj, Gimnazija kofja Loka, Gimnazija in srednja ola Rudolfa Maistra Kamnik, Gimnazija Kranj, Gimnazija Franceta Preerna Kranj, Srednja zdravstvena ola Celje, Drutvo GAHA Slovenija, Zdruenje slovenskih katolikih skavtinj in skavtov, Gimnazija Novo mesto, Gimnazija Vi, Gimnazija Celje-Center, Gimnazija Krko, I. Gimnazija v Celju, Gimnazija in ekonomska srednja ola Trbovlje, Gimnazija Jesenice, Dijaki dom Antona Martina Slomka, C kofja Loka, SDomale in SZagorje. Najveletonjih »zlatnikov« prihaja iz Gorenjske (96) in Savinjske regije (27), 7 jih prihaja iz Zasavja, 4 iz Osrednjeslovenske regije, 3 iz Dolenjske, po 1 iz Posavja in tajerske. 14 jih 

predstavlja nacionalno raven (prihajajo iz Drutva GAHA Slovenija in Zdruenja slovenskih katolikih skavtinj in skavtov). Slavnostne podelitve se bo kot astni pokrovitelj programa udeleil tudi predsednik Republike Slovenije Borut Pahor.

Andreja erniAnur, izvrna direktorica Zavoda MEPI, izpostavlja: »S programom MEPI mladim dajemo prilonost, da skozi raznolike izkunje in izzive soustvarjajo svojo in nao skupno prihodnost. Navdueni smo, da v zadnjih letih kljub posebnim okoliščinam mladi zavzeto sodelujejo v programu. Ob tem gre pomembna zahvala podpornim delenikom, ki omogoajo izvajanje vseh aktivnosti v programu. Pri tem mislimo tako na lokalne skupnosti kot ole in tevilne prostovoljce v vlogi mentorjev, intruktorjev in ocenjevalcev. Sledimo viziji, da program MEPI postane dostopen mladim irom po Sloveniji in prepoznan kot program celostnega osebnostnega razvoja. V prihodnjih letih si elimo program im bolj raziriti in privabiti nove mlade ter im venovih partnerjev, tako ol kot obin.«

Hana BujanoviKokot, prejemnica zlatega priznanja MEPI 2021 »Sem Hana BujanoviKokot in svojo MEPI pot sem zaela na Osnovni oli Jakoba Aljaa Kranj, kjer sem se programu pridruila v zadnjem letu olanja in ga takoj zagrabila z obema rokama. Vedno sem se elela preizkusiti v vsem, a redko sem resnino stopila iz cone udobja in MEPI me je prisilil storiti prav to – resnino preizkusiti vse. Programa pa nimam v spominu le kot nekaj, kar me je vedno postavljalo v poloaj na meji udobja, neznane situacije in okolja, ampak po tudi najbolj srnih in intimnih trenutkih, od podpore in zaupanja v skupini, s katero sem opravljala odpravo do odnosa in spominov, ki sem jih ustvarila z 91-letno upokojenko, ki sem jo obiskovala v sklopu prostovoljstva.«

Breda Arnek, podupanja Mestne obine Celje, je povedala: »Na Mestni obini Celje mono verjamemo v program MEPI in ga z veseljem podpiramo, saj je za zdajnje generacije mladih resnino pomemben. Odraščajo v povsem druganem svetu kot mi in njihovi stari, njihov svet je zaznamovan z netetimi reitvami digitalne tehnologije, ki vasih realnost kar posrkajo vase. MEPI pa otrokom daje prav to – resnien svet. Omogoa jim, da razvijejo veščine, ki jih pred telefoni in raunalniki nikoli ne bi mogli. Krepi njihovo samozavest in socialne veščine. elim si e veliko generacij MEPI-jevcev.«

Gregor Deleja, ravnatelj Gimnazije Celje - Center: »Na Gimnaziji Celje - Center (GCC) smo program MEPI zaeli izvajati v olskem letu 2015/2016 in je kmalu postal nepogreljivi del obsene ponudbe obolskih dejavnosti, ki je izrazito pozitivno vplival na olski utrip ole, saj osnovne ideje MEPI-ja, zlasti pa uinkovito povezovanje med formalnim in neformalnim izobraevanjem, ki ga program poudarja, zelo intenzivno dopolnjujejo tudi druge dejavnosti, delo razrednikov, tutorjev in svetovalne slube. Na GCC imamo trenutno vkljuenih 53 udeleencev na vseh treh stopnjah. Od olskega leta 2015/2016 pa smo podelili 85 bronastih in srebrnih priznanj. 4. 9. pa bo zlato priznanje prejelo 18 udeleencev. Mentorsko ekipo sestavlja 5 uiteljev GCC in 7 zunanjih mentorjev. Zaradi epidemije v zadnjem letu in pol trend vkljuevanja sicer rahlo pada, a s prilagoditvijo strategije in prilagojenim izvajanjem raunamo, da bomo letos krivuljo zopet obrnili navzgor.«

V Slovenijo je program MEPI prodrl leta 1997; organizirano se je priel iriti l. 1999 po nevladnih organizacijah, 2004 pa prvipo osnovnih in srednjih olah. Doslej je bilo v program vkljuenih skupno vekot 6.500 mladih.

  •  V zadnjih petih letih (2016-2020) povpreno vsako leto v programu sodeluje 1.562 udeleencev (na vseh treh stopnjah skupaj) in 72 izvajalskih organizacij.

  • ●  Število izvajalcev se je od leta 2013 do 2021 potrojilo, najbolj zastopane regije glede na izvajalce pa so Osrednjeslovenska, Gorenjska in Savinjska regija.

  • ●  Vekot 400 odraslih prostovoljcev v vlogi mentorjev, intruktorjev, ocenjevalcev omogoa kontinuirano izvajanje programa. Mlade v izbranih aktivnostih na 4 podrojih programa spremlja vekot 1.500 podronih intruktorjev.

  • ●  V vseh letih doslej je bilo v program MEPI v Sloveniji skupno vkljuenih 12.880 mladih, opravljenih je bilo 775 odprav in 295.491 prostovoljnih ur, izobraenih vekot 70 mentorjev in 400 voditeljev odprav ter nagrajenih 7 generacij »zlatnikov« 477 prejemnikov zlatih priznanj MEPI).

  • ●  V letu 2020 je program MEPI beleil 1.440 udeleencev iz 69 izvajalskih organizacij. Od tega jih je 874 sodelovalo na bronasti stopnji, 235 na srebrni in 331 na zlati stopnji. V letu 2020 je bilo v MEPI program vkljuenih 1.440 mladih, opravljenih je bilo 43 odprav in 30.316 prostovoljnih ur.

    Program s prvotnim imenom Duke of Edinburgh’s International Award je leta 1956 ustanovil princ Phillip, vojvoda Edinburki, mobritanske kraljice Elizabete II., v sodelovanju z nemkim pedagogom in zagovornikom izkustvenega uenja Kurtom Hahnom. Slovenija se je v program vkljuila leta 1997 preko British Council-a, ko je v okviru olskega centra Velenje potekal pilotski projekt tega programa.

    Veinformacij o Zavodu MEPI in programu MEPI najdete tukaj.

Vir: Zavod MEPI

Trenutno ni komentarjev...

Komentirajte

66715

Omejitev znakov 740

O portalu mlad.si             

Portal je namenjen vsem mladim v Republiki Sloveniji ter vsem tistim, ki se z mladimi ukvarjate. Na portalu najdete vse potrebne informacije o mladih in za mlade, vključno  z vsemi priložnostmi, ki se mladim ponujajo izven procesa izobraževanja in prvih delovnih izkušenj. Portal vsebinsko povezujejo tri glavne vstopne točke oz rubrike, ki smiselno tvorijo življenski ciklus mladih, njiove potrebe in želje po aktivnem preživljanju prostega časa in soočanju z izzivi v obdobju med 15. in 29. letom.
Kontakt:
Urad RS za mladino
Masarykova 16, 1000 Ljubljana
T: (01) 478 46 76, E: gp-ursm.mizs(at)gov.si
Urad RS za mladino