Kaj se dogaja?

Objave uredništva portala mlad.si

V skupini: Nacionalno
Všečno: (0)
Datum objave: 06 Dec. 2021

Skupna priporočila 8. cikla evropskega mladinskega dialoga

V Mariboru je med 26. in 30. septembrom 2021 potekala tretja in zadnja Evropska mladinska konferenca v okviru 8. cikla Evropskega mladinskega dialoga. Udeleženci so oblikovali sklop priporočil na podlagi rezultatov prejšnjih dveh konferenc 8. cikla v Nemčiji in na Portugalskem ter rezultatov kvalitativne in kvantitativne raziskave, opravljene v ciklu.

Priporočila so razdeljena na sedem razdelkov, ki temeljijo na sedmih ciljih 9. Evropskega mladinskega cilja »Prostor in participacija za vse«. 

Cilj 1: »Zagotavljanje vpliva mladih na odločanje«


A. Predlagamo, da tako države članice kot Evropska komisija mladim vedno dajejo konkretne povratne informacije in zagotovijo proces medsebojnega ocenjevanja, kadar koli jih vključijo v proces odločanja, z namenom, da zagotovijo, da je udeležba resnična.
B. Državam članicam priporočamo, da sprejmejo ali nadalje razvijajo zakonodajo za zagotavljanje trajnostnih sistemov soupravljanja mladih v procesih odločanja in oblikovanja politik na nacionalni in lokalni ravni, med drugim za zaščito in širitev civilnih prostorov mladih.

Cilj 2: »Zagotavljanje enakega dostopa do participacije«

A. Državam članicam in Evropski komisiji priporočamo, da povečajo raznolikost v strukturah participiranja in odpravijo pomanjkanje vključenosti z zagotavljanjem lahko dostopnih informacij za manjšinske skupine.
B. Spodbujamo vse države članice, naj podprejo lokalne deležnike pri zagotavljanju obšolskih dejavnosti za mlade z manj priložnostmi.


Cilj 3: „Participacija na volitvah in zastopanje v izvoljenih organih“

A. Spodbujamo države članice, da v sodelovanju z lokalnimi mladinskimi centri in nacionalnimi mladinskimi sveti vzpostavijo simboličen postopek glasovanja na evropski ravni za volitve v Evropski parlament za starostne skupine, ki jim še ni dovoljeno voliti, z namenom, da bi mlajše od trenutno zakonite volilne starosti, spodbudili k aktivnemu sodelovanju v procesih političnega odločanja in s tem okrepili kulturo prepoznavanja mnenja mladih v politiki.
B. Evropski komisiji in državam članicam priporočamo, da razvijejo strategije za podporo mladih, ki bi radi kandidirali na lokalni, nacionalni in evropski ravni, z razvijanjem mladim prijazne, evropske platforme, namenjene tistim, ki želijo kandidirati na volitvah in z zagotavljanjem gradiva za nadaljnji razvoj podobnih struktur za nacionalne volitve.
C. Državam članicam priporočamo, da zagotovijo kakovostno državljansko izobraževanje v šolah za vse mlade v vsaki državi članici in sprejmejo skupni evropski okvir, da bodo mladi prepričani v svojo sposobnost smiselne in reprezentativne politične participacije.
D. Evropski komisiji in državam članicam priporočamo, naj okrepijo verodostojnost političnih institucij in jih spodbujajo, da svoja dejanja temeljijo na znanstvenih dejstvih, da bi koristili celotni družbi in se izognili razočaranju mladih nad odločanjem in politiko.


Cilj 4: »Zagotavljanje fizičnih prostorov za mlade«

A. Evropski komisiji in državam članicam priporočamo, da ozaveščajo in spodbujajo možnosti financiranja, ki so usmerjene v ustvarjanje in ohranjanje fizičnih prostorov za mlade.
B. Države članice vabimo, da spremenijo izobraževalne politike na nacionalni ravni in zagotovijo sisteme spremljanja po vsej EU za ustvarjanje in spodbujanje mladim prijaznih, varnih prostorov in pobud.
C. Evropski komisiji in državam članicam priporočamo, da uvedejo nadzorovanje varovanja fizičnih civilnih prostorov za mlade, da bi zagotovili pravice mladih do varovanja svojih fizičnih prostorov pred različnimi grožnjami, kot so komercializacija in naraščajoče najemnine.
D. Evropski komisiji in državam članicam priporočamo, da naredijo fizične prostore za mlade izčrpne in dostopne z zagotavljanjem mladim prijaznejših in dostopnejših informacij o njih.


Cilj 5: »Zagotavljanje digitaliziranih prostorov za mlade«

A. Spodbujamo države članice, da zagotovijo minimalni digitalni infrastrukturni standard po vsej Evropi, ki vključuje brezplačen wifi/internet in osnovna digitalna orodja, ki jih bodo uporabljali mladi.
B. Evropsko komisijo spodbujamo, da nameni posebna sredstva mladinskemu sektorju za opolnomočenje in izobraževanje mladih pri razvoju digitalnih veščin s posebnim poudarkom na mladih z manj priložnostmi.
C. Evropski komisiji priporočamo, da na evropski ravni razvije sistem, ki bo meril prijaznost virtualnih prostorov za mlade, tako da bodo lahko obstoječi prostori in orodja dobili jasne in posodobljene smernice o dostopni uporabi jezika in centraliziranju informacij, da bi odstraniti ovire za aktivno vključevanje mladih v družbene in politične procese.
D. Priporočamo, da države članice pooblastijo vzgojitelje v formalnih in neformalnih sektorjih, da zagotovijo mladim kompetence in orodja, ki so potrebna za zaščito pred napačnimi informacijami in sovražnim govorom v virtualnih prostorih s spodbujanjem njihove sposobnosti za objektivno presojo.


Cilj 6: »Zagotavljanje trajnostnega financiranja za sodelovanje mladih«

A. Priporočamo, da države članice zagotovijo večjo prepoznavnost mladinskega dela s povečanjem njegove dostopnosti (zlasti s spodbudami za mobilno mladinsko delo na podeželju in oddaljenih območjih ter z manj dostopnimi
mladimi) in njegovo prepoznavnostjo (s formalnim priznanjem poklica, aktivnim partnerstvom s formalnim izobraževanjem in lokalnimi akterji).
B. Državam članicam priporočamo, da utrdijo položaj in vlogo mladinskega dela v družbenih zadevah (partnerstva v lokalnih iniciativah, dogodkih, tekmovanjih in projektih) in si zagotovijo njegovo družbeno priznanje (valorizacija mladinskega dela).
C. Priporočamo, da države članice in Evropska komisija podprejo in se zavežejo k oblikovanju splošnega načrta za oživitev mladih v EU s posebnimi ukrepi na evropski, nacionalni in lokalni ravni, ki se osredotočajo na mladinsko delo in sodelovanje mladih, da bi premagali težave, ki jih je pandemija še povečala.


Cilj 7: »Zagotavljanje mladim prijaznih, ustreznih informacij«

A. Priporočamo, da države članice uvedejo redne ure medijske in informacijske pismenosti v osnovnem in srednješolskem izobraževanju v nacionalne kurikulume, ki jih pripravljajo in temeljito spremljajo v sodelovanju z ustreznimi mladinskimi organizacijami na nacionalni, regionalni in na lokalni ravni, hkrati pa zagotavlja redno in nacionalno usposabljanje učiteljev, sofinancirano iz proračuna EU.
B. Pozivamo države članice in Evropsko komisijo, naj vključijo zagotavljanje kakovostnega obveščanja in svetovanja za mlade v skladu z Evropsko listino o obveščanju mladih v svoje strategije za mlade in zagotovijo vire za nacionalni koordinacijski organ za informiranje mladih, da bi mladi lahko dostopali do ustreznih informacij na evropski, nacionalni, regionalni in lokalni ravni.
C. Priporočamo, da Evropska komisija vzpostavi strategijo EU za obveščanje mladih, ki državam članicam zagotavlja smernice za soustvarjanje komunikacije z mladimi glede politik in publikacij, povezanih z mladimi, ter zagotovi, da so ta sporočila objavljena na evropskem mladinskem portalu, kjer razpravljajo mladi in lahko pride do dialoga.

Trenutno ni komentarjev...

Komentirajte

89207

Omejitev znakov 740

O portalu mlad.si             

Portal je namenjen vsem mladim v Republiki Sloveniji ter vsem tistim, ki se z mladimi ukvarjate. Na portalu najdete vse potrebne informacije o mladih in za mlade, vključno  z vsemi priložnostmi, ki se mladim ponujajo izven procesa izobraževanja in prvih delovnih izkušenj. Portal vsebinsko povezujejo tri glavne vstopne točke oz rubrike, ki smiselno tvorijo življenski ciklus mladih, njiove potrebe in želje po aktivnem preživljanju prostega časa in soočanju z izzivi v obdobju med 15. in 29. letom.
Kontakt:
Urad RS za mladino
Masarykova 16, 1000 Ljubljana
T: (01) 478 46 76, E: gp-ursm.mizs(at)gov.si
Urad RS za mladino