Kaj se dogaja?

Objave uredništva portala mlad.si

V skupini: Nacionalno
Všečno: (0)
Datum objave: 27 Jan. 2020

Socialni transferji za mlade družine

Z novim letom se približuje tudi čas oddaje izračuna dohodnine, hkrati je tudi čas za pregled vseh možnosti, ki jih je, preko socialnih transferjev, mlada družina lahko deležna. Odgovore, kaj je na voljo mladim družinam in kam se lahko obrnejo v primerih, ko rabijo pomoč, smo poiskali na Centrih za socialno delo in na Zvezi prijateljev mladine Moste-Polje. V nadaljevanju si preberite, kaj lahko pričakujete.

Po podatkih območne službe Centra za socialno delo (CSD) Dolenjske in Bele krajine in Celja imajo mlade družine enake pravice kot vsi ostali prejemniki socialnih transferjev. V kolikor izpolnjujejo zakonske pogoje ste lahko upravičeni do:

 • otroškega dodatka - višina je odvisna od dohodka družine na člana družine in ga prejemajo tiste družine, katerih dohodek na družinskega člana znaša od 0 do 1034,14 EUR, višina otroškega dodatka je odvisna od dohodkovnega razreda in znaša za enega otroka za prvi dohodkovni razred 117,05 EUR in za zadnji osmi dohodkovni razred 20,36 EUR,
 • družine z otroki, ki potrebujejo posebno nego, lahko na CSD uveljavljajo pravico do dela s krajšim delovnim časom, dodatek za nego otroka, delno plačilo za izgubljeni dohodek in podaljšanje starševskega dopusta oziroma starševskega dodatka,
 • subvencije za znižano plačilo vrtca: lahko uveljavljajo starši za otroke, ki so vključeni v javni vrtec ali v zasebni vrtec s koncesijo ali zasebni vrtec, ki ga financira občina. V izračunu subvencije vrtca se upošteva kot dohodek tudi otroški dodatek, denarna socialna pomoč in državna štipendija,
 • subvencije malice in kosila za učence: je odvisna od višine otroškega dodatka. Šole imajo vpogled v kateri dohodkovni razred spada družina in na podlagi tega staršem za otroka določijo subvencijo malice oz. kosila,
 • denarne socialne pomoči, ki je odvisna od zaposlitve staršev, dohodka, prihrankov, premoženja. Uveljaviti jo je mogoče, če dohodek na osebo ne dosega meje dohodkov, ki je zakonsko predpisana, in so hkrati izpolnjeni tudi drugi zakonsko določeni pogoji. Cenzus za informativno višino denarne socialne pomoči je objavljen na tem naslovu,
 • izredne denarne socialne pomoči, ki je namenjena za kritje izrednih stroškov, ki so vezani na preživljanje, in jih z lastnim dohodkom oz. dohodkom družine ni mogoče pokriti. Družina se iz razlogov, na katere ni mogla vplivati, znajde v položaju materialne ogroženosti. Npr. nakup drv oz. kurjave za zimo, nezmožnost plačevanja visoke najemnine v podnajemniškem stanovanju in podobno,
 • državne štipendije: za njeno pridobitev dohodek na družinskega člana ne sme preseči 668,53 EUR na osebo (vir: https://www.gov.si/teme/drzavna-stipendija/) Njena višina je odvisna od dohodka, premoženja, prihrankov, višine otroškega dodatka in denarne socialne pomoči, če jo družina prejema. Višina štipendije je odvisna od dohodkovnega razreda družine in znaša za upravičenca nad 18 let starosti 194,56 EUR za prvi dohodkovni razred in 71,68 EUR za zadnji, peti dohodkovni razred,
 • subvencije najemnine: višina subvencije je odvisna od dohodkov, višine otroškega dodatka, denarne socialne pomoči, premoženja, prihrankov. Uveljavlja jo lahko le tisti, ki razpolaga z najemno pogodbo z lastnikom stanovanja.

V letu 2019 so se po 7 letih sprostili varčevalni ukrepi na področju družinskih prejemkov, in sicer:

 • materinsko nadomestilo je ponovno neomejeno,
 • starševsko nadomestilo je omejeno na 2,5 kratnik povprečne plače (pred tem 2 kratnik);
 • očetovsko in starševsko nadomestilo ponovno znaša 100 odstotkov osnove (doslej 90%).
 • dodatek za veliko družino (tri ali več otrok do starosti 18 let, po 18. letu pa, če ima otrok status učenca, dijaka, vajenca ali študenta, vendar najdlje do njegovega 26. leta starosti) so ponovno prejele vse velike družine, ne glede na dohodkovni položaj. Na CSD lahko uveljavljajo tudi pravico do pomoči pri nakupu vinjete ter plačilo prispevkov za socialno varnost od minimalne plače v primeru štirih ali več otrok. Velike družine so sicer upravičene tudi do nižje letne dajatve za uporabo vozil v cestnem prometu in vračila davka na motorna vozila,
 • do državne štipendije so ponovno upravičeni dijaki in študenti iz družin z dohodki pod 659,30 evrov neto povprečno na družinskega člana,
 • očetom se ob rojstvu dvojčkov ali več hkrati živo rojenih otrok očetovski dopust podaljša za dodatnih 10 dni za vsakega nadaljnjega otroka,
 • od leta 2021 dalje bo višja pomoč ob rojstvu otroka, in sicer se povečuje iz sedanjih 286,72 na 350 evrov.  Starševski dodatek in najnižje izplačilo materinskega, očetovskega in starševskega nadomestila se prav tako z letom 2021 dvigne na osnovni znesek minimalnega dohodka  to je na 402,18 evra.

Na CSD Celje so še povedali, da se mlade družine na njih obrnejo največkrat zaradi brezposelnosti, pa tudi zato, ker "prejemajo tako nizke dohodke, da z njimi ne morejo poravnavati svojih nujnih življenjskih stroškov (npr. najemnine za stanovanje ali katerih drugih stanovanjskih stroškov) ter zaradi stanovanjske problematike. CSD jim lahko ponudi zgoraj opisane socialne transferje, ter jih opozori na razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj, kadar jih posamezne občine objavijo." Usmerijo jih tudi na humanitarne organizacije in društva, kot so Rdeči križ, Karitas in druge, ki so pripravljene pomagati ljudem v stiski.

Anita Ogulin, Zveza prijateljev mladine Moste-Polje, pravi, da se na njih po pomoč obrne veliko mladih družin iz vseh krajev Slovenije. "Ni dneva, da ne bi prejeli klicev, obiskov ali pisnih vlog za podporo in pomoč družinam z nepreskrbljenimi otroki.  In tako jih dnevno  vključujemo v naše humanitarne in podporne programe saj prav k vsaki družini pristopamo celostno. Pri tem pa je potreben tudi predlog uradne institucije, ki družino pozna in jo usmerja na nas -  torej CSD, zdravstveni domovi, šolske in vrtčevske svetovalne službe, lokalne skupnosti, bolnišnice."

Razlogi, zaradi katerih občutijo stisko so raznoteri: "od izgube prihodka, težkih bolezni staršev ali otrok, nezgod, smrti v družini, nenadnimi drugimi  dogodki, izgubo bivališča in podobno." našteva Anita Ogulin. "Družinam nepreskrbljenih otrok nudimo celostno podporo in pomoč skozi projekt Veriga dobrih ljudi in Rastemo skupaj, kar pomeni:  materialno pomoč (hrana, oblačila, čistila, osebna higiena, oprema za dojenčke), finančno pomoč, psihosocialno podporo in pomoč (individualne pogovore, terapevtske obravnave, mediacija), različna usposabljanja  in delavnice (finančno opismenjevanje, skrb za zdravje, starševstvo,) socialno mreženje (skupne počitnice, izlete, vikend terapevtske tabore ipd) vključevanje otrok v projekt Botrstvo, brezplačna učna pomoč učencem in dijakom in tudi humanitarne štipendije." Nadalje pove, da zelo pogosto pot do ZPM Ljubljana Moste Polje najdejo družine s pravnimi problemi. "Seznanimo jih z možnimi pravicami ter jim pojasnimo pravna vprašanja. Pri uveljavljanju pravic iz javnih sredstev pomagamo pri oddaji vlog, pregledamo izdane odločbe in pomagamo pripraviti pritožbe. Pomagamo jim lahko tudi pri uveljavljanju sprememb, na primer, če se je dohodek družine znižal. Nadalje pomagamo pri vlaganju izvršb za preživnino. Nudimo tudi pomoč pri reševanju stanovanjske problematike ter pomoč pri postopkih, v katerih lahko pride do izgube nepremičnine, ki za uporabnike predstavlja dom (stečaji, izvršbe)."

Anita Ogulin poudarja, da je na voljo več oblik pomoči tudi študentskim družinam, kot so subvencije bivanja v študentskem domu, možnosti študentskega vrtca, denarna pomoč pri ŠOU preko Fundacije študentski tolar.

Vir: uredništvo mlad.si
Foto: pixabay

Trenutno ni komentarjev...

Komentirajte

51636

Omejitev znakov 740

O portalu mlad.si             

Portal je namenjen vsem mladim v Republiki Sloveniji ter vsem tistim, ki se z mladimi ukvarjate. Na portalu najdete vse potrebne informacije o mladih in za mlade, vključno  z vsemi priložnostmi, ki se mladim ponujajo izven procesa izobraževanja in prvih delovnih izkušenj. Portal vsebinsko povezujejo tri glavne vstopne točke oz rubrike, ki smiselno tvorijo življenski ciklus mladih, njiove potrebe in želje po aktivnem preživljanju prostega časa in soočanju z izzivi v obdobju med 15. in 29. letom.
Kontakt:
Urad RS za mladino
Masarykova 16, 1000 Ljubljana
T: (01) 478 46 76, E: gp-ursm.mizs(at)gov.si
Urad RS za mladino