Kaj se dogaja?

Objave uredništva portala mlad.si

V skupini: Nacionalno
Všečno: (0)
Datum objave: 12 Jul. 2019

Stanovanjska problematika, participacija, e-volitve ter raziskava Mladina 2020

Včeraj, 11. julija je potekala 4. seja Sveta Vlade RS za mladino. Gre za redni dialog med mladimi in odločevalci na ministrski ravni.

Prisotni so bili vse vabljeni člani in članice Sveta Vlade RS za mladino, z vladne strani predstavniki Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ), Ministrstva za financeMinistrstva za zunanje zadeveMinistrstva za zdravjeMinistrstva za pravosodjeMinistrstva za javno upravoMinistrstva za okolje in prostor, Kabineta predsednika Vlade RSUrada RS za mladino (URSM) ter Službe Vlade RS za kohezijsko politiko, na posebno povabilo Sveta se je Seje udeležil Dušan Vučko z Državne volilne komisije.

Stran mladinskih organizacij so zastopali predstavniki nacionalnih mladinskih organizacij, predstavniki Mladinskega sveta Slovenije (MSS), mladinskih svetov lokalnih skupnosti, Študentske organizacije Slovenije (ŠOS), Dijaške organizacije Slovenije, predstavnik drugih nevladnih organizacij, ki delujejo na področju mladine ter predstavnik mladinskih organizacij v reprezentativnih sindikatih. Seji je predsedoval minister za izobraževanje, znanost in športdr. Jernej Pikalo. 

Na dnevnem redu je bilo med drugim imenovanje delovnih skupin za različna področja (pripravništvo in vajeništvo, digitalizacija in participacija, mladinska politika, kakovost v mladinskem delu), predstavitev mladinskega dialoga 2019-2020, spodbujanje participacije mladih in e-volitve ter poziv vladi v zvezi s stanovanjsko politiko in predstavitev izvedbe raziskave Mladina 2020.

Po potrditvi in sprejemu zapisnika predhodne seje in ugotovitvi, da so bili vsi sklepi, sprejeti na predhodni seji realizirani, je sledila potrditev imenovanja delovnih skupin, imenovani so predstavniki vladne strani in predstavniki mladinskih organizacij. Potrjene so:  

  • delovna skupina za mladinske politike,
  • delovna skupina za pripravništva in vajeništva,
  • delovna skupina za digitalizacijo in participacijo,
  • delovna skupina za kakovost v mladinskem delu.

Predstavnica MSS, Ana Šromajer, je predstavila Mladinski dialog. Izpostavila je tri ključne cilje, ki jih v trajanju 7. cikla mladinskega dialoga naslavljajo organizacije: vsem mladim enak dostop do dela, povezati in izboljšati različne načine izobraževanja ter ustvariti razmere, ki bodo mladim omogočile izpolnitev svojih potencialov tudi na podeželju. Osrednja tema 7. cikla mladinskega dialoga je prav Ustvarjanje priložnosti za mlade.  Pikalo je podal svoje mnenje, da je potrebno izkoristiti predvsem obdobje sopredsedovanja Slovenije (z Nemčijo in Portugalsko, Slovenija prične predsedovanje s 1.julijem 2021), zato je pomembno, da se cilji in akcijski načrt določijo pred nastopom predsedovanja Slovenije.

Sledila je obravnava področij spodbujanja participacije mladih in e-volitev ter rešitve stanovanjske problematike mladih.

S strani predstavnikov mladinskih organizacij je bil podan poziv ministrstvom, da ugotovijo, kako bi bilo mogoče znotraj Nacionalnega programa za mladino 2013-2022 dodatno sistematično rešiti trenutno slabo politično participacijo mladih, kar se je izkazalo na zadnji volitvah v Evropski parlament. Predlagali so uvedbo državljanske vzgoje v šole. Dušan Vučko, predstavnik Državne volilne komisije je omenil, da je bila letošnja udeležba mladih na volitve v Evropski parlament, kljub sicer majhnemu odstotku, rekordna, majhno udeležbo pa beležijo tudi preostale članice EU.   

Pikalo je odgovoril, da sam predmet državljanske vzgoje na dveh stopnjah v osnovnih šolah že obstaja, vendar pa bi bilo smiselno take vsebine uvesti tudi v srednje šole. Nato je poudaril, da je prav mladinsko delo tisto, skozi katerega mladi stopijo v stik s politično participacijo.

Vsi so bili mnenja, da mladi sicer so politično aktivni, vendar uporabljajo nekonvencionalne pristope in oblike, konvencionalne oblike (udeležba na volitvah, včlanitev v stranke,….) pri mladih upadajo.

Na to temo je s strani mladinskih organizacij prišlo tudi do poziva k boljšemu sodelovanju med šolami in mladinskimi organizacijami.

Na temo e-volitev se je vključil Matic Matjašič, predstavnik mladinskih svetov lokalnih skupnosti in izpostavil Estonski primer uvedbe e-volitev. S strani Ministrstva za javno upravo je predstavnica odgovorila, da je zaenkrat, po ugotovitvah mednarodne stroke, rešitev e-volitev še vedno preveč ranljiva za vdore in kot taka še ni primerna za implementacijo. Obstaja pa vseeno še prostor za nov posvet na temo e-volitev.

Področje trenutno ene najbolj perečih tem za mlade, stanovanjske problematike, je najprej naslovil predstavnik MSS, Jaka Matičič, ki je opozoril, da kljub pozivom, ki so ga mladinske organizacije naslovile na Vlado RS v začetku leta (z vprašanjem, zakaj ta problematika ni umeščena med prioritetna področja Vlade), do sedaj niso prejeli nobenega odziva ali vsaj odgovora. Predlaga, da se za reševanje stanovanjske problematike v naslednjem proračunu nameni 0,4 BDP.

Klemen Peran, predstavnik ŠOS, je omenil, da so na vseh sejah Vlade RS za mladino kontinuirano opozarjali na ta problem, zato ponovno naslavlja vladno stran, naj v proračunu namenijo sredstva za izgradnjo stanovanj, dostopnih mladim ter izgradnjo dodatnih študentskih domov. Pozval je k oblikovanju finančnih orodij v ta namen (ustanovitev jamstva ali sklada).

Predstavnica Ministrstva za okolje in prostor je dejala, da se program Stanovanjskega Sklada RS že osredotoča na izgradnjo neprofitnih stanovanj, ki bodo dostopni tudi študentom. V teku je tudi pričetek gradnje stanovanjske skupnosti za mlade na Gerbičevi ulici v Ljubljani, prav tako načrtujejo tudi nekaj drugih socialnih oblik stanovanjskih rešitev. V zakonskem usklajevanju je spodbujanje stanovanjskih zadrug, v teku pa je tudi prihodnja ustanovitev jamstva za mlade.

Predstavnik Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve  in enake možnosti, Tilen Božič, je mlade pozval, naj se bolj vključijo v transferje pokojninskega sistema, zdravstva in sistema dolgotrajne oskrbe, če ne sistem ne bo finančno vzdržen. Predstavnike mladinskih organizacij je povabil k podaji predlogov k zakonu o urejanju trga dela in zakona o pokojninskem zavarovanju. Z mladinske strani se bodo, po besedah Jake Matričiča, povabilu z veseljem odzvali, saj se zavedajo, da so prav oni bodoči prejemniki omenjenih socialnih transferjev.

Sprejel se je sklep, da vsa ministrstva podajo predlog proračuna za reševanje stanovanjske problematike mladih, hkrati se zavežejo k uresničitvi 0,4% BDP za reševanje zadanega. Minister Pikalo se je zavezal, da bo spodbudil razpravo na to temo. 

V predzadnji točki dnevnega reda je direktor URSM, Tin Kampl, predstavil potek izvedbe in cilje prihajajoče raziskave Mladina 2020, ki je ena prioritetnih nalog Urada v letu 2019 in 2020. Javno naročilo za izvedbo raziskave je že v pripravi. Področje raziskave je položaj mladih v Sloveniji, časovno opredeljen od poteka zadnje (2010). Vsebinska področja bodo podobna kot v predhodnjih raziskavah (Mladina 2000 in Mladina 2010), morda jo bodo razširili še na področje radikalizacije mladih, uporabo družbenih medijev, pojava sovražnega govora in duševnega zdravja mladih. Raziskava bo obsegala kvalitativni in kvantitativni del. Kampl je podvabil mladinske organizacije, da preko MSS, v 14. dneh podajo vsebinske predloge.

Jaka Matičič je pozival k pogostejši izvedbi tovrstnih raziskav. Mnenja je, da sedaj izhajajo na predolgi rok.

Na koncu Seje je Jaka Matičič predstavil pobudo za vključitev mladinskih organizacij v ESS projekte. Pri tem se je navezal na Dokument, ki so ga mladinske organizacije sestavile na posvetu Kohezijska politika 2021 - 2027 in mladinske rganizacije MOL. Gre za predloge s področij, na katerih želijo organizacije mladinskega sektorja delovati v prihodnji finančni perspektivi, glede na postavljene cilje. Matičič je predlagal, da se dokument s predlogi za upoštevanje pri naslednji finančni perspektivi 2021 - 2027 preda MIZŠ, ki jih bo prejel v namen posredovanja ostalim ministrstvom in njihovi seznanitvi s predlogi. Sklep je bil sprejet. Nadalje je predstavnica Urada za kohezijsko politiko povabila predstavnike mladinskih organizacij k podaji predlogov za pripravo nove finančne perspektive 2021-2027.

Minister Pikalo je po seji povedal, da ima ministrstvo, za katerega je pristojen »dober dialog z mladinskim sektorjem.« Naslednja seja je predvidena v septembru. 

Vir in foto: uredništvo mlad.si

Trenutno ni komentarjev...

Komentirajte

44807

Omejitev znakov 740

O portalu mlad.si             

Portal je namenjen vsem mladim v Republiki Sloveniji ter vsem tistim, ki se z mladimi ukvarjate. Na portalu najdete vse potrebne informacije o mladih in za mlade, vključno  z vsemi priložnostmi, ki se mladim ponujajo izven procesa izobraževanja in prvih delovnih izkušenj. Portal vsebinsko povezujejo tri glavne vstopne točke oz rubrike, ki smiselno tvorijo življenski ciklus mladih, njiove potrebe in želje po aktivnem preživljanju prostega časa in soočanju z izzivi v obdobju med 15. in 29. letom.
Kontakt:
Urad RS za mladino
Masarykova 16, 1000 Ljubljana
T: (01) 478 46 76, E: gp-ursm.mizs(at)gov.si
Urad RS za mladino