Zaposlitvena rehabilitacija, pravice invalidov...

Kaj moram vedeti?

Predstavitveni portal projekta Prehod mladih

PREHOD MLADIH je projekt, ki je nastal z namenom vplivanja na večjo socialno vključenost mladih s posebnimi potrebami in oblikovanja enotnega podpornega okolja kot vmesnika med šolo in trgom dela za opolnomočen vstop mladih s posebnimi potrebami na trg dela. V sklopu projekta bo 14 projektnih partnerjev, izvajalcev programov zaposlitvene rehabilitacije, od januarja 2018 do decembra 2021.

Portal društva študentov invalidov Slovenije

Društvo študentov invalidov Slovenije članom nudi izobraževalne, kulturne, športne in družabne dejavnosti doma in v tujini, brezplačen prevoz s prilagojenimi vozili, brezplačno uporabo sodobne računalniške opreme z dostopom do interneta, brezplačno fotokopiranje in povečevanje študijske literature, prilagajanje študijske literature v slepim dostopne oblike, organiziranje osebne asistence ter svetovanje in pomoč pri vprašanjih v zvezi s študijskimi in življenjskimi razmerami.

Vodnik po pravicah invalidov

Vodnik po pravicah invalidov je nastal kot del projekta Spodbujanje enakosti in preprečevanje diskriminacije invalidov, ki je znan pod nazivom ZMOREMO. Osnovni namen projekta je prispevati k večjemu spoštovanju človekovih pravic in dostojanstva invalidov ter s tem k uresničevanju Konvencije o pravicah invalidov, Akcijskega programa Vlade RS za invalide 2014-2021 in Evropske strategije o invalidnosti za obdobje 2010-2020: obnovljena zaveza za Evropo brez ovir na nacionalnem in lokalnem nivoju v vsakodnevnem življenju invalidov v Sloveniji.

Svet za invalide Vlade Republike Slovenije

Svet deluje kot obvezni posvetovalni forum o vprašanjih invalidske politike. 

Naloge sveta so:
• spremljanje razvoja in izvajanje programov s področja invalidskega varstva ter daje pobude za njihov razvoj in izvajanje,
• med javno obravnavo predlagateljem zakonov in drugih predpisov daje mnenje o zakonih in drugih predpisih, ki se nanašajo na invalidsko varstvo,
• sodeluje pri pripravi poročil o izvajanju nacionalnih programov in daje mnenje o njih,
• Vladi Republike Slovenije daje pobude, predloge in priporočila v zvezi z invalidskim varstvom,
• skrbi za sodelovanje med ministrstvi in strokovnimi institucijami ter invalidskimi organizacijami,
• spodbuja in spremlja izvajanje Zakona o ratifikaciji Konvencije o pravicah invalidov in Izbirnega protokola h Konvenciji o pravicah invalidov (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 10/08),
• opravlja druge naloge skladno s sprejetimi pravili o delovanju sveta.

Invalidska podjetja v RS

Invalidska podjetja lahko ustanovijo različne osebe glede na pravno organiziranost. Največ invalidskih podjetij so ustanovile gospodarske družbe; ponavadi so invalidska podjetja njihova hčerinska podjetja, med ustanovitelji pa so tudi fizične osebe, društva, združenja in občine. Invalidska podjetja prejemajo v skladu s Pravilnikom o merilih in postopku za določitev višine subvencije plače za invalide za vsakega zaposlenega invalida mesečno subvencijo.

Izobraževanje otrok s posebnimi potrebami

Aktualno

O portalu mlad.si             

Portal je namenjen vsem mladim v Republiki Sloveniji ter vsem tistim, ki se z mladimi ukvarjate. Na portalu najdete vse potrebne informacije o mladih in za mlade, vključno  z vsemi priložnostmi, ki se mladim ponujajo izven procesa izobraževanja in prvih delovnih izkušenj. Portal vsebinsko povezujejo tri glavne vstopne točke oz rubrike, ki smiselno tvorijo življenski ciklus mladih, njiove potrebe in želje po aktivnem preživljanju prostega časa in soočanju z izzivi v obdobju med 15. in 29. letom.
Kontakt:
Urad RS za mladino
Masarykova 16, 1000 Ljubljana
T: (01) 478 46 76, E: gp-ursm.mizs(at)gov.si
Urad RS za mladino