Kaj se dogaja?

Objave uredništva portala mlad.si

V skupini: Nacionalno
Všečno: (0)
Datum objave: 14 Feb. 2019

Zaključni dogodek projekta Rastimo skupaj

14.2. je potekal zaključni dogodek projekta  Rastimo skupaj, ki ga Urad RS za mladino (URSM) pripravlja v sodelovanju z Mladinskim svetu Slovenije (MSS).

Na dogodku so predstavili rezultate projekta Rastimo skupaj, ki je potekal v letu 2018. Projekt se je osredotočal na temo izboljšanja položaja mladih v lokalnem okolju s poudarkom na stanovanjski problematiki mladih.

Namen dogodka je bil združiti različne akterje, ki si prizadevajo za izboljšanje položaja mladih, na skupnem srečanju, kjer bodo predstavljeni rezultati projektov Rastimo skupaj in Participiraj aktivno ter hkrati predstaviti aktivnosti drugih organizacij, ki se ukvarjajo s tematiko mladih.

Na URSM menijo, »da je povezovanje in medsebojno informiranje izrednega pomena za doseganje boljših rezultatov in učinkov pri razvijanju lokalnih mladinskih politik in mladinskega dela ter izboljšanju participacije mladih na lokalni ravni.« V ta namen bodo različne mladinske organizacije ter druge organizacije, ki se ukvarjajo s tematiko mladih, izpostavile svoja stališča in izkušnje, ki so jih pridobili pri svojem delu. »S pomočjo dogodka želimo prispevati tudi k razvoju slovenskih občin s poudarkom na mladih«, dodajajo na URSM.

Dogodek je potekal v prostorih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) od 9.30 ure dalje, po uvodnem nagovoru Anje Fortuna, predsednice MSS in Tina Kampla, v.d. direktorja URSM je sledilo:

  • Stanovanjska problematika: rešujmo skupaj - gradimo skupaj -  rastimo skupaj
  • Načini vključevanja mladih v odločevalske procese
  • Kako lahko EU pomaga lokalnemu okolju

Dogodek se je zaključil s panelno razpravo na temo Stanovanjska problematika mladih. Rzazprave so se udeležili: Sašo Rink (Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana), Marko Peterlin (Inštitut za politike prostora) ter Nina Bavčar Čargo (Inštitut za mladinsko politiko).

Tina Kamplav.d. direktorja URSM smo vprašali, kaj meni o uspešnosti opravljenega dela skozi Rastimo skupaj. Tin Kampl meni, da so "v zadnjih petih letih, v času izvajanja projekta, dosegli nekatere cilje in premike, ne samo s strani občin, saj smo hkrati spodbudili tudi ostale akterje, k zagotavljanju podpornega okolja in mehanizmov za razvoj mladinskih politik in mladinskega dela na lokalni ravni."

V uvodnem nagovoru je izpostavil, da "je pomembno, da gremo skupaj, usklajeno in v sodelovanju naprej, da se povežemo tako na nacionalni kot lokalni ravni.  Ustvarjanje boljših pogojev za mlade v lokalnih skupnostih je pomembno, vendar pa je pomembno tudi to, da ne le sodelujemo, ampak rastemo skupaj. Pomembno je, da skupaj najdemo skupne vsebine na lokalni ravni in nudimo podporno okolje občinam in mladim."

Zaključil je z opozorilom, da "je oblikovanje stanovanjske politike v lokalni skupnosti zelo pomemno, saj je stanovanje več kot le streha nad glavo, je dom in hkrati prostor za ustvarjanje družine, je prihodnost" in še, "da je naloga mladinskih organizacij in sektorja, da odločevalce opozarja na izzive s katerimi se srečujejo. Temu je projekt tudi namenjen, s ciljem, da z njim in skupaj rastemo."

V nadaljevanju smo lahko poslušali predstavitev rezultatov projekta Rastimo skupaj. Matej Novak (MSS) je navedel, da letos poteka peto leto trajanja projekta, lanskoletna tema stanovanjske problematike pa jev prvi fazi vključila tudi partnerske organizacije, PiNA in Inštitut za razvoj mladinske politike. V drugi fazi projekta se je oblikovala delovna skupina s strani desetih sodelujočih občin. Posvet, ki je potekal v Ajdovščini, je bil namenjen medsebojni izmenjavi izkušenj in mnenj s strani občin na področju stanovanjske. Ukrepi, ki so jih uvedle občine preko projekta, so različni; od subvencij, podpore pri subvencijah ali oprostitvi komunalnega prispevka, do finančne pomoči, pridobitve neprofitnih stanovanj in financiranje obrestnih mer ter ugodnosti za mlade družine.

Naslednja predstavitev s strani MSS, predstavil jo je Tilen Lah, je prikazala potek in rezultate projekta Participiraj aktivno. Skozi projekt se je izluščilo 11. poglavitnih ciljev mladih, katerih nadaljnji potek je potrebno preverjati na občinski ravni ter hkrati sproti ugotavljati, kateri še manjkajo. Osrednja tema mladinskega dialoga (participatornega orodja in platforme za izmenjavo mnenj med mladimi in različnimi deležniki na lokalni in nacionalni ravni s ciljem sooblikovanja mladinske politike  - op. ur.) je bila ustvarjanje priložnosti za mlade skozi kakovostne zaposlitve in kvaliteto mladinskega dela in izobraževanja ter priložnosti mladih na podeželju.

V nadaljevanju je Nina Bavčar Čargo z Inštituta za mladinsko politiko predstavila certifikat Mladim prijazna občina.

Borut Cink je v predstavitvi projekta Europe Goes Local - EGL, ki ga vodi Nacionalna agencija v programih EU na področju mladine; zavod Movit, skupaj s še 26. nacionalnimi agencijami po vsej Evropi, povedal, da gre pri projektu primarno za prenos dobrih praks, medsebojno povezovanje, pomoč  in razvoj mladinskega deka v lokalni skupnosti. V nadaljevanju je orisal potek projekta in sicer gre za tri stebre na nacionalni ravni ravni; 1. steber poteka v smislu usposabljanja za občine in mlade skozi študijske obiske in mednarodne seminarje. Naslednji steber vsebuje implementacijo politik in aktivnosti za mlade na področju mladinskega dela, tretji steber pa predstavlja diseminacija in razširjanje rezultatov, za delitev dobrih praks. Projekt bo zaključen v letu 2019.

Romana Derenčin z občine Divača je v zaključnem delu predstavitev povedala, da je v času od njihove vključitve v projekt EGL, čutiti napredek v razvoju mladinskih struktur in politike ter "vpogleda v skrivnosti sveta mladih". Mlade so skozi projekt združili in vprašali kaj si želijo ter tako združili želje in pričeli z aktivnostni. Tako so ustanovili komisijo za mladinska vprašanja, izdelali so dvoletni načrt za razvoj mladinskega dela ter sprejeli Odlok o mladih.

Po odmoru so udeleženci sodelovali v delu v skupinah, kjer je tekel pogovor o tem, kako lahko EU pomaga lokalnemu okolju, v zvezi s stanovanjsko problematiko bodo reševali položaj mladih na tem področju ter pregledali, na kakšen način se lahko mladi še vključimo v odločevalske procese.

Srečanje je Anja Fortuna, predsednica MSS povzela z besedami, da "je za razvoj mladih in države ključen razvoj lokalne skupnosti, kjer lahko mladi razvijajo svoje potenciale. Reševanje stanovanjske problematike je odločilno, saj nam je vsem v interesu, da mladi ostanejo tukaj in da skupaj dosežemo cilje. Prav zato je reševanje stanovanjske problematike za mlade ključno in prioriteta vseh nas." 

Vabljeni k ogledu publikacije primerov dobrih praks reševanja stanovanjske problematike mladih, dostopna je tukaj.

Vir in foto: uredništvo mlad.si

Trenutno ni komentarjev...

Komentirajte

42166

Omejitev znakov 740

O portalu mlad.si             

Portal je namenjen vsem mladim v Republiki Sloveniji ter vsem tistim, ki se z mladimi ukvarjate. Na portalu najdete vse potrebne informacije o mladih in za mlade, vključno  z vsemi priložnostmi, ki se mladim ponujajo izven procesa izobraževanja in prvih delovnih izkušenj. Portal vsebinsko povezujejo tri glavne vstopne točke oz rubrike, ki smiselno tvorijo življenski ciklus mladih, njiove potrebe in želje po aktivnem preživljanju prostega časa in soočanju z izzivi v obdobju med 15. in 29. letom.
Kontakt:
Urad RS za mladino
Masarykova 16, 1000 Ljubljana
T: (01) 478 46 76, E: gp-ursm.mizs(at)gov.si
Urad RS za mladino