Kam in kako se lahko vpišem, štipendije, moje pravice...

Kam se lahko vpišem?
Kako se vpišem?
Kakšne pravice imam?

Vrednotenje izobraževanja - ENIC/NARIC center

ENIC-NARIC center deluje z skladu z zakonom, ki sledi načelom Konvencije o priznavanju visokošolskih kvalifikacij v evropski regiji, ki jo je ratificirala RS, in smernicam ter priporočilom za zagotavljanje poštenega priznavanja izobraževanja (fair recognition), ki izhajajo iz komplementarnih dokumentov h konvenciji.

Zakon je tudi v skladu s smernicami nacionalnega programa visokega šolstva 2011-2020 in posledično temu upošteva implementacijo bolonjskega procesa, ustvarjanje enotnega evropskega visokošolskega prostora ter nacionalno in evropsko ogrodje kvalifikacij in nove oblike izobraževanja.

Kam se vloži vloga za priznavanje oz. vrednotenje izobraževanja za različne namene?

- vrednotenje izobraževanja za različne namene ; je postopek, v katerem ENIC-NARIC center pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport o opravljenem izobraževanju izda mnenje o različnih elementih vrednotenega izobraževanja. Mnenje je informativno-svetovalne narave. Vloga na obrazcu V se vloži na MIZŠ. Nadaljujte z branjem

- priznavanje izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja ; je upravni postopek, ki se prične z vlogo na obrazcu N pri tisti izobraževalni instituciji (poklicna, srednja strokovna, srednja splošna, višja strokovna, visoka šola), kjer imetnik tuje listine želi nadaljevati izobraževanje. V postopku priznavanja izobraževanja se nato z odločbo odloči o pravici imetnika tuje listine do dostopa, prijave in obravnave v postopkih vpisa pri nadaljevanju izobraževanja na želeni izobraževalni instituciji. Vloga na obrazcu N vsebuje tudi navodila v zvezi z dokumentacijo. Nadaljujte z branjem

Katere listine se lahko vložijo v postopek vrednotenja izobraževanja?

Predmet vrednotenja izobraževanja pri ENIC-NARIC centru so listine o v celoti opravljenem izobraževanju, ki dajejo javno veljavno izobrazbo v državi izvora, in sicer:

- tuje listine o izobraževanju,
- slovenske listine o izobraževanju,
- listine o izobraževanju, pridobljene v nekdanjih republikah SFRJ, izdane pred 25. 6. 1991.

Ne vrednotijo se listine o izobraževanju, ki traja manj kot en semester oziroma pol leta, oziroma je vrednoteno z manj kot 30 ECTS študentove študijske obremenitve, listine, pridobljene po zaključenih tečajih, strokovnih izpitih, poklicnih kvalifikacijah ter drugih poklicnih in strokovnih usposabljanjih. Več stvari glede dela ENIC-NARIC centra lahko najdete tukaj .

Portal eVŠ – prevozi in prehrana

Vse, kar vas zanima glede subvencioniranih prevozov, študentske prehrane, zavarovanja in drugih pravic najdete na tej povezavi.

Prevozi

Enotna vozovnica integriranega javnega potniškega prometa
Ministrstvo za infrastrukturo (MzI) je v letu 2017 uvedlo subvencionirano enotno vozovnico integriranega javnega potniškega prometa (IJPP) ter s tem dijakom, študentom in udeležencem izobraževanja odraslih omogočilo dostopnejši in časovno ugodnejši javni prevoz na relaciji med domom in šolo oz fakulteto.

Portal subvencij potniškega prometa
Portal je namenjen informiranju potnikov o sistemu subvencioniranih prevozov dijakov, študentov in udeležencev izobraževanja odraslih , ki na portalu lahko pridobijo vse informacije povezane s sistemom subvencioniranja.

Portal eVŠ – o subvencioniranem bivanju

Če vas zanima subvencionirano bivanje, kako se prijaviti in pregled razpoložljivih kapacitet, ste na pravi povezavi.

Portal za področje študentske prehrane

Še podrobneje o študentski prehrani, vključno z ugodnostmi in imenikom lokalov, kjer se lahko prehranjujete.

Aktualno

O portalu mlad.si             

Portal je namenjen vsem mladim v Republiki Sloveniji ter vsem tistim, ki se z mladimi ukvarjate. Na portalu najdete vse potrebne informacije o mladih in za mlade, vključno  z vsemi priložnostmi, ki se mladim ponujajo izven procesa izobraževanja in prvih delovnih izkušenj. Portal vsebinsko povezujejo tri glavne vstopne točke oz rubrike, ki smiselno tvorijo življenski ciklus mladih, njiove potrebe in želje po aktivnem preživljanju prostega časa in soočanju z izzivi v obdobju med 15. in 29. letom.
Kontakt:
Urad RS za mladino
Masarykova 16, 1000 Ljubljana
T: (01) 478 46 76, E: gp-ursm.mizs(at)gov.si
Urad RS za mladino